„Zaczyn Nowego Życia”

Realizujemy właśnie program pt. : „Zaczyn Nowego Życia” obóz dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych .

Realizujemy właśnie program pt. : „Zaczyn Nowego Życia” obóz dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych . Program zaplanowano dla łącznie dla 18 dzieci, w tym 5 dzieci z Bielska Podlaskiego w wieku w wieku szkolnym 7-16 lat. Celem realizacji przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie uzależnieniom i zapobieganie patologiom społecznym , szczególnie w ramach profilaktyki alkoholowej wśród dzieci i młodzieży z środowisk, rodzin dysfunkcyjnych poprzez realizację programu w formie przemyślanego programu obozu wakacyjnego. W programie zaplanowano :

  1. zajęcia hipoterapeutyczne w stajni i na koniu
  2. warsztaty przedsiębiorczości, :
  3. warsztaty psychologiczne,
  4. zajęcia rekreacyjne oraz relaksujące

Program dofinansował Urząd Miasta Bielsk Podlaski w kwocie 5000 zł. Dziękujemy!

You are currently viewing „Zaczyn Nowego Życia”