VOKALNY OBÓZ PRZETRWANIA

VOKALNY OBÓZ PRZETRWANIA

rozpoczęliśmy VOP – VOKALNY OBÓZ PRZETRWANIA. Projekt zakłada realizację wydarzenia artystycznego o charakterze edukacyjno – integracyjnym polegającego na organizacji 7 dniowych warsztatów kulturowych dla ok. 30 osób posiadających talent wokalny i pragnących go rozwijać oraz ok. 30 osób z ich środowiska. Do realizacji zadania zaproszone zostały osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, mające utrudniony dostęp do usług kulturalnych.

Program otrzymał finansowanie Narodowego Centrum Kultury.

You are currently viewing VOKALNY OBÓZ PRZETRWANIA