„Zielony Azyl ” obóz terapeutyczno-edukacyjny

Serdecznie zapraszamy do udziału w obozie letnim  pt. „Zielony Azyl „. Obóz zaplanowano dla łącznie 20 uczestników w wieku 8-18 lat zamieszkałych na terenie Miasta Białegostoku .

Projekt jest dofinansowany ze środków Województwa Podlaskiego  w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – upowszechnianie form profesjonalnej pomocy i wsparcia społecznego osobom narażonym na problemy zdrowia psychicznego, oraz ich opiekunom, mieszkańcom województwa podlaskiego. w 2024 roku

OPIS PROGRAMU:

  „Zielony Azyl – ścieżki profilaktyki dla najmłodszych” to 6-dniowy obóz profilaktyczno-edukacyjny z elementami terapii dla dzieci i młodzieży z województwa podlaskiego . Projekt zaplanowano dla łącznie 20 dzieci w wieku w wieku szkolnym 7-18lat. Celem realizacji projektu  są działania w zakresie upowszechniania zróżnicowanych form profesjonalnej pomocy i oparcia społecznego osobom narażonym na problemy zdrowia psychicznego oraz ich opiekunom, mieszkańcom województwa podlaskiego , a także  profilaktyki zaburzeń lękowych i depresyjnych w grupie dzieci i młodzieży z woj. podlaskiego .

   Program uwzględniał będzie także  działania z  zakresu profilaktyki  samobójstw, a także promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej młodych mieszkańców województwa, która wpłynie skutecznie na podniesienie świadomości w zakresie profilaktyki chorób tj. jak depresja, wzmocnienie odpowiedzialności za własne zdrowie i poprawę dostępności aktualnych informacji z zakresu zdrowia publicznego poprzez kontakt ze specjalistami.

   Turnus realizowany będzie w formie przemyślanego turnusu , skonsultowanego ze specjalistami psychiatrii dziecięcej, dedykowanego dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom.

  W ramach programu pracować będziemy nad :

1. Rozwijanie umiejętności społecznych i współpracy

2. Budowanie poczucia własnej wartości i niezależności

3. Radzenie sobie ze stresem i niepowodzeniami

4. Rozwój osobisty i samoświadomość

5. Wsparcie i integracja grupy

Program warsztatów będzie dostosowany do wieku uczestników i ich specyficznych potrzeb. Celem jest, aby tworzyć bezpieczne środowisko, w którym dzieci mogą się uczyć przez doświadczenie, eksperymentować i wyrażać swoje opinie bez obawy przed krytyką. Takie podejście nie tylko wspiera rozwój przedsiębiorczości, ale także przyczynia się do budowania odporności emocjonalnej, co jest kluczowe w profilaktyce zaburzeń lękowych i depresyjnych a także nauce zdrowych nawyków dotyczących codziennego funkcjonowania i odżywiania, co przekłada się na zdrowie psychiczne.

  W ramach programu planujemy zrealizować między innymi następujące zajęcia :

– zajęcia hipoterapeutyczne w stajni i na koniu , w tym  zajęcia teoretyczne  wprowadzające, pokaz pielęgnacji konia,  czyszczenie, karmienie

– ćwiczenia „teambuildingowe”

– tworzenie mapy marzeń

– trening  asertywności

– nieagresywne sposoby rozwiązywania konfliktów

– wykłady o tematyce „Odpowiedzialność i ponoszenie konsekwencji – jako droga rozwoju i dojrzewania”,  „Suplementy i odżywianie w drodze  do zdrowia psychicznego „, „Niezwykła Historia” – historie ludzi którzy wyszli z depresji i zbudowali pełne, wartościowe życie

– trening umiejętności życiowych: podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów; twórcze myślenie i krytyczne myślenie; skuteczne porozumiewanie się i utrzymywanie dobrych relacji interpersonalnych; samoświadomość i empatia;  radzenie

sobie z emocjami i stresorami- sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami

– komunikacja w grupie rówieśniczej i komunikacja z rodzicami dysfunkcyjnymi

– komunikacja wg zasad porozumienie bez przemocy – NVC

– technika  uwalniania emocji – ćwiczenia praktyczne

– indywidualne konsultacje psychologiczne wraz z testami psychologicznymi dla każdego z uczestników turnusu,

– zajęcia rekreacyjne  oraz relaksujące wykorzystujące metody pracy tj. naturoterapia (przyrodoterapia) poprzez kontakt z naturą tj. aktywizację zmysłów, kształcenie umiejętności obserwacji i planowania, pogłębienie wiedzy o sobie i otoczeniu. m.in. animaloterapię, czyli kontakt ze zwierzętami, sylwoterapię – działanie z wykorzystaniem lasu, który otacza ośrodek, hortiterapię – pracę terapeutyczną wykorzystującą ogród.

– warsztaty kulinarne z wykładem, które poświęcone  będą  zdrowym nawyków odżywiania u dzieci i młodzieży i w których udział wezmą uczestnicy i ich wychowawcy opiekunowie prawni.

Turnus prowadzą specjaliści pedagodzy i psycholodzy z ośrodka  Azyl – Gabinet Wsparcia Pedagogicznego- specjaliści treningu Umiejętności Społecznych, treningu zastępowania agresji, treningu metapoznawczego.

Dzieci zostaną przywiezione na miejsce  do godz.12.00 w dniu rozpoczęcia turnusu i zostaną odwiezione po południu w dniu zakończenia  (dowóz  na  własną rękę). Turnus rozpocznie się obiadem,  po którym rozpoczną się już zajęcia integracyjne.

W ramach zajęć  zaplanowano także  pomoc w przygotowana posiłków tzw. wachty, wspólne karmienie zwierząt celem oswajania się ze zwierzętami, dyżury porządkowe aby utrzymać czystość w pokojach  i przestrzeni wspólnej, kąciki dyskusyjne, wieczorne  kręgi przy ognisku z rozmową o emocjach, rozmowy indywidualne z wychowawcą, psychologiem. Zajęcia te mają uczyć dzieci poczucia obowiązku i odpowiedzialności. Uczestnicy przygotują także własny zestaw zasad w formie kontraktu obozowego, którego przestrzegania będą pilnować samodzielnie.

W zajęciach brać udział  mogą także rodzice i opiekunowie.

Obóz odbywać się będzie w otoczeniu natury, w gospodarstwie agroturystycznym Kurnik Polski na Podlasiu adres: kol. Tykocin  Nowe Miasto  10. W ramach zadania zostaną zapewnione noclegi w pokojach 2-, 3-, 4-osobowych z węzłem sanitarnym i pełne  wyżywienie: 3 posiłki dziennie, napoje oraz poczęstunek w  przerwach między posiłkami tj. owoce, jogurty, suche przekąski .

Do udziału zaproszone są dzieci w wieku 8-18 lat, zamieszkałe na terenie Miasta Białegostoku.

dopłata dla osób zakwalifikowanych do programu z dofinansowaniem to koszt 1000 zł opłacone na podstawie faktury lub wpłaty darowizny na konto organizatora Fundacji Nil Sine Numine.

Kontakt w sprawie kwalifikacji na  turnus z dofinansowaniem

nsnumine@gmail.com

Wysyłając maila ze zgłoszeniem  podaj: imię i wiek dziecka oraz jego adres zameldowania; treściwie opisz problem i dotychczasowe sposoby radzenia sobie z nim. Prosimy o uwzględnienie również dotychczasowych hospitalizacji, leczenia farmakologicznego  i terapii  oraz informację nt. orzeczeń o niepełnosprawności uczestnika. Pozostaw kontakt do opiekuna prawnego, nasz  pracownik oddzwoni w razie wątpliwości.      

You are currently viewing „Zielony Azyl ” obóz terapeutyczno-edukacyjny