VOKALNY OBÓZ PRZETRWANIA

Rozpoczął się VOKALNY OBÓZ PRZETRWANIA

Celem realizacji projektu jest edukacja artystyczna i podniesienie zdolności twórczych ok. 30 osób posiadających talent wokalny w zakresie kompetencji muzycznych oraz rozwoju umiejętności rozwoju osobistego i społecznego w obszarze kultury. Bardzo ważnym elementem projektu będzie animacja, aktywizacja twórcza i integracja międzykulturowa uczestników – wezmą w nim udział przedstawiciele różnych grup wiekowych i środowisk, którzy wspólnie, bez względu na indywidualne szczególne potrzeby, będą mieli możliwość przeżycia wydarzenia, które z pewnością wpłynie na ich rozwój osobisty i społeczny.   

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego” oraz logotypu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

You are currently viewing VOKALNY OBÓZ PRZETRWANIA